Landbrug,,ca. 1.300 ha Vallø Slotsæg
Vallø Lam
Planteavl og maskinstation (DLM A/S).
Skovbrug,,ca. 2.900 ha Brænde
Legepladstræ
Sav-værkstræ
Juletræer (alm. & torvetræer)
Pyntegrønt.
Campingplads 435 pladser Hytter (25), turist- og sæson-pladser.
Udlejningsvirksomhed Boliger (130).
Erhvervslokaler.
Udlejning jagt/fiskeri/ridning.
Udlejning af grunde til sommerhuse & kiosker.
Andre aktiviteter Firma-arrangementer
Tema-dage
Teambuilding
Kurser
Events
Foto/film/tvoptagelse.
Stiftsdamer Indskrevne ugifte frøkener
Vallø Slot Slot med tilhørende anlæg og voldgrave
Vallø Slotspark 15 ha park åben for offentligheden
Kirkegård Vallø Stifts private kirkegård
Vallø Dyrehave Skov i forlængelse af parken, tidl. dyrehave
Pensionistboliger 14 lejligheder til pensionerede medarbejdere
Almennyttig & almen-velgørende virksomhed Uddeling i henhold til gældende fundats.