Vallø Stift 275 års jubilæum

Den 14. maj 1738 lod Hendes Majestæt Dronning Sophie Magdalene Vallø Stift oprette.

275 års jubilæet blev fejret på dagen med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen, der er protektor for Vallø Stift.

Fejringen indledtes kl. 10.30 med en festgudstjeneste i Valløby Kirke, forrettet af sognepræst Stine Lene Hansen. Under gudstjenesten bar Stine Lene Hansen den meget smukke messehagel, som Hendes Majestæt Dronning Ingrid har broderet. Stiftsdamerne på Vallø, Dekanessen, Kurator, bestyrelsen samt medarbejderne ved stiftet deltog i gudstjenesten og nød – foruden kirkens eget kor – Københavns Drengekors meget smukke sang. Drengekoret var ledet af Ebbe Munk.

Efter festgudstjenesten var der kuratorskifte på Vallø Slot.

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt godsejer, hofjægermester Christian Castenskiold som ny Kurator for Vallø Stift fra den 14. maj 2013. Christian Castenskiold har været medlem af Vallø Stifts bestyrelse siden 2006. Kurator, kammerherre Henrik baron Wedell-Wedellsborg blev efter ansøgning til Dronningen, fritaget for hvervet som Kurator for Vallø Stift fra den 14. maj 2013. Henrik Wedell-Wedellsborg har siddet i bestyrelsen siden 1985 og har været Kurator siden 2008. Stiftets bestyrelse har fra samme dato udpeget direktør, cand. scient. pol., MPA Gregers Wedell-Wedellsborg som nyt medlem af bestyrelsen.

Fejringen af 275 års jubilæet fortsatte herefter i det flotte festtelt, der var sat op i Vallø Slotspark. 250 tidligere og nuværende medarbejdere samt gæster udefra var inviteret til frokost med taler og underholdning.

Kurator, hofjægermester Christian Castenskiold bød velkommen, hvorefter Vallø havde den store ære og glæde, at Hendes Majestæt holdt en imponerende flot tale afsluttende med udbringelse af et trefoldigt leve for Vallø Stift.

Efter forretten takkede forhenværende kurator, kammerherre Henrik baron Wedell-Wedellsborg i en kort tale Protektor og alle med tilknytning til stiftet for samarbejdet gennem de 28 år, han havde siddet i bestyrelsen. Dernæst gav han ordet til Dekanesse Marianne Bardenfleth, der skulle afsløre et portræt af sig selv, bestilt af Vallø og udført af kunstmaleren Per Pardorf. Dekanessen afslørede et mesterværk af et portræt, som Dekanessen og Vallø kan være rigtig stolte af.

Vallø Stifts 275 års jubilæumspris skulle finde sin rette modtager. Bestyrelsen havde besluttet, at det var den lokale forening, Natteravnene i Køge, der skulle modtage jubilæumsprisen som påskønnelse for et vigtigt frivilligt arbejde med at skabe tryghed, glæde samt integration. Jubilæumsprisen var på 100.000 kr. Stiftsforvalter Søren Boas overrakte prisen til formand Martin Vallø Andersen, der kvitterede med en flot og informativ takketale.

Efter hovedretten fik Søren Pilmark teltdugen til at lette med et fornøjeligt og flot show, sat sammen til lejligheden.

Dronningen tog efter kaffen afsked med selskabet. Medarbejdere og gæster hyggede sig herefter en stund, hvorefter den festlige og fornøjelige markeringen af Vallø Stifts 275 års jubilæum sluttede.