Vallø Stift har i mange år udlejet Stiftets flotte rammer til reklame-, film- og foto-optagelse.

Ønsker De at foretage foto- og/eller filmoptagelse i Slotsparken, foran Slottet, i skoven eller ved andre af Stiftets ejendomme/ arealer, kan dette ske mod en skriftlig tilladelse fra Stiftskontoret, og mod et aftalt gebyr.

Kontakt os venligst, såfremt De har behov for afdækning af muligheder.

Henvendelse bedes venligst foretaget senest 14 dage før opta-gelsen tænkes gennemført.

Eksempler:
Reklamefilm, spillefilm og anden erhvervsmæssig optagelse (reklamefotografering af biler, brudeparsfotografering m.m.).

Henvendelse kan ske til:

Vallø Stift
Slotsgade 3
Vallø
4600 Køge

Tlf.: 5626 0500

E-mailadministration@valloe-stift.dk