Jagtudlejning Vallø Stift,  Nyhave konsortiet, Køge.

 

Godsjagt under Vallø Stift bliver ledig til udlejning i 2020.

 

Afvekslende jagtrevir på 221 ha.  –  ca. 106 ha. skov og ca. 115 ha. mark og remiser.

 

Jagtreviret omfatter Nyhaveskoven, aldersfordelingen i skoven er meget afvekslende – lige fra nytilplantninger til gamle ege- og bøgebevoksninger, hvilket giver en god bestand af råvildt.

Dåvildt og kronvildt står ikke fast i skove, men er strejfende i skoven.

Jagtreviret omfatter ligeledes alle markerne nord, vest og syd for skoven, med i alt 9 gode remiser.

 

Markarealet fremstår som Sjællandsk herregårdsmiljø, og med Vallø Slot i baggrunden dannes den perfekte ramme for fasanjagten, og med remiser i passende afstand til skoven er her mulighed for en god fuglejagt.

 

Reviret giver mulighed for traditionel jagt på råvildt, gode muligheder for udsætning af fasaner, samt mulighed for trækjagt på ænder, i en lille skovsø.

 

Jagtstue med opholdsrum med lille køkken, wc og bad, og rum med sovepladser, er incl. I jagtlejen.

 

Enestående mulighed for det seriøse jagtkonsortium – kun 45 km. fra Rådhuspladsen.

 

Yderligere information, ring til Skovfoged Steffen Uldal, tlf. 40 72 04 68.

 

Skriftlig henvendelse til:

Vallø Stift

Skovfoged Steffen Uldal

Slotsgade 3, Vallø

4600 Køge

lellingeskovpart@mail.dk