Skip to content

Vallø Stift

Menu

Vallø Stift byder på mere end 280 års stabilitet og tradition.

Vallø Stift er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond), som blev oprettet i 1737 af Chr.VI’s gemalinde, Dronning Sophie Magdalene.

Før oprettelsen var Stiftets besiddelser i privat eje. Historie og ejerforhold kendes tilbage til 1300-tallet.

Stiftet er med et jordtilliggende på ca. 4.200 ha. et af landets største godser, beliggende umiddelbart syd for Køge og strækkende sig fra Køge Bugt og ca. 10 km ind i landet.

Gennem tiderne har Stiftet udgjort ”et samfund i samfundet” med sit store areal, sine erhvervsaktiviteter og deraf følgende mange arbejdspladser.

Stiftet varetog, som en naturlig ting, opgaver indenfor undervisning og sociale områder for sine medarbejdere og deres familier.

I takt med samfundets udvikling har vilkårene for Stiftets aktiviteter ændret sig, måske mest markant efter 2. verdenskrigs ophør.

Vallø Stift er dog stadig en faktor i lokalsamfundet, der markerer sig med sit herregårdslandskab og sine store skove, alt med Vallø Slot og Slotspark som et naturligt centrum.

Et miljø, som indgyder tryghed og skaber ro i sindet hos den besøgende.

om1
om2 (1)