Skip to content

Vallø Stift

Menu

Brænde

2,7 m brænde

Brændet sælges stakvis ved bilfast vej i skoven.

Træet ligger ukløvet i længder på 2,7 meter. Diameteren kan varrierer fra stak til stak.

Brændet må gerne skæres op i skoven.

Hjemkørsel kan ske med bil/trailer, eller vi kan være behjælpelig med at henvise til en vognmand.

Efter nærmere aftale med skovens medarbejdere kan de anviste brændestakke besigtiges i skoven.

NB – mindste brændesalg er 10 rm

Sankebrænde og selvhugst:

Ved sankning/selvhugst skal man selv fælde træet i skoven.

Arbejdet skal foregå i perioden 1. januar til 1. maj og 1. august til 30. september – dog ikke på dage, hvor skoven er lukket på grund af jagt.

Der må køres i skoven i forbindelse med arbejdet, og der må benyttes motorsav.

Hvis der er problemer med at få træet ud til bilfast vej, kan vi hjælpe med kontakt til en lokal landmand med traktor.

Afhentning må ikke finde sted, før det samlede træ er opmålt af skovens medarbejdere.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at der benyttes godkendt sikkerhedsudstyr.

Nærmere vilkår vil fremgå af det udleverede sankekort.

Brænde2

Priser

Stakbrænde: (2,75 meter brænde. Brændet er klar til afhentning ved bilfast vej.)
Mængde <10 rm. 11 – 20 rm. 20 – 50 rm. >50 rm.
Bøg 650,00 Kr. 550,00 Kr 525,00 Kr. Rabat forhandles
Ask, Eg, Ær 600,00 Kr. 500,00 Kr. 475,00 Kr. Rabat forhandles
Sankning/selvhugst: (Hele træer som fældes, eller træer/kroner som ligger klar til at blive skåret op i skoven.
Mængde <10 rm. 11 – 20 rm. 20 – 50 rm. >50 rm.
Bøg 350,00 Kr. 300,00 Kr 300,00 Kr. Rabat forhandles
Ask, Eg 300,00 Kr. 275,00 Kr. 250,00 Kr. Rabat forhandles
Ahorn, Birk 300,00 Kr. 275,00 Kr. 250,00 Kr. Rabat forhandles
Gran 250,00 Kr. 200,00 Kr. 200,00 Kr. Rabat forhandles

Alle priser er pr. rm. incl. moms

Betalingsbetingelser:

Betaling skal foretages inden træet må køres hjem fra skoven.
Vallø Stift fremsender faktura og indbetalingskort.

Kontakt og gode råd

Vallø Storskov og Gunderup Kohave, samt skovene omkring Hårlev og øst for Herfølge, Vallø Dyrehave og Purlunden:

Bo Høier
Mobil 30 53 80 84
braende1@valloe-stift.dk

Lellinge Frihed og Krageskov, samt skovene omkring Køge, Bjæverskov, Ejby og vest for Herfølge samt skovene omkring Lidemark:

Steffen Uldal
Mobil 40 72 04 68
braende@valloe-stift.dk

Al henvendelse vedr. brænde i stak ved vej:

Steffen Uldal
Mobil 40 72 04 68
braende@valloe-stift.dk

Gode råd om brænde og brændefyring:

Det er vigtigt, når man fyrer med brænde, at man fyrer rigtigt, og at brændet er tørt.

Dansk Skovforening har oplistet mange af disse gode råd og henvisninger:

http://www.skovforeningen.dk/site/toerring_af_braende/

http://www.skovforeningen.dk/site/fyr_rigtigt/

NB – mindste brændesalg er 10 rm

Brænde3

Brændestakke til salg i område

Brændestakkene ligger ud til bilfast vej.

Hvis du ønsker at købe en af nedenstående stakke, så send en mail til braende@valloe-stift.dk med følgende oplysninger:
Brændestakkens nr., dit navn og adresse samt telefonnr. og mail.

Herefter vil Vallø Stift fremsende faktura og placeringskort på den ønskede brændestak til den mail der bliver oplyst. Når fakturaen er betalt, må brændet hentes.

Salget vil foregå efter først til mølle princippet, da vi ikke kan sælge stakken to gange.

Lellinge/Bjæverskov -> Ingen ledige

Køge/Herfølge -> Ingen ledige

Vallø/Hårlev -> Ingen ledige