Skip to content

Vallø Stift

Menu

Gådefuld vikingeborg fundet ved Køge

Arkæologer fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet finder – i samarbejde med Vallø Stift – hidtil ukendt vikingeborg på Valløs marker, vest for Køge.

    • Arkæologerne har fundet resterne af en storborg fra vikingetiden og har kaldet den Vallø Borgring
    • Borgen er perfekt cirkelrund, 145 meter i diameter, og formentlig en hidtil ukendt vikingeborg som de berømte trelleborge, der  blev bygget af kong Harald Blåtand omkring år 980.
    • Det er første gang i over 60 år, at der findes en ny vikingeborg i Danmark.
    • Trelleborgenes oprindelige funktion er stadig en gåde for forskere og arkæologer, og det sensationelle fund åbner en enestående mulighed for at få ny viden om vikingernes mest berømte bygningsværker og rejser spørgsmålet, om der stadig ligger flere ukendte ringborge gemt.

Arkæologerne fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet har – i samarbejde med Vallø Stift – gjort et sensationelt fund på en mark vest for Køge. På Vallø Stifts marker har de afdækket sporene af en cirkelformet borg med jordvolde og svært tømmer. Den cirkelformede borgvold svarer til de berømte trelleborge, som blev bygget af kong Harald Blåtand omkring år 980: Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro, Aggersborg ved Løgstør og Nonnebakken ved Odense. De tre første borge er nomineret til UNESCOs liste over verdens kulturarv, og nu kan der måske snart skrives et nyt kapitel om vikingetiden og de gådefylde vikingeborge.

Det er første gang i over 60 år, at der findes en ny ringborg fra vikingetiden i Danmark, fortæller museumsinspektør, arkæolog Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter. Og hendes kollega på udgravningen Søren Sindbæk, professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, supplerer: ”Vikingerne har ry som berserker og pirater, og det kommer bag på mange, at de også byggede storslåede borge. Opdagelsen af den nye vikingeborg er en enestående mulighed for at få ny viden om vikingetidens kampe og konflikter, og vi får nu en ny chance for at undersøge vikingernes mest berømte bygningsværker.”

Det var nye, nøjagtige laseropmålinger af landskabet, som førte Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter i Vordingborg på sporet af borgen. Et næsten udjævnet voldsted på Vallø Stifts marker viste sig ved nye opmålinger at have et klart cirkelformet omrids. Nanna Holm forklarer: ”Det er et kæmpemæssigt monument. Borgen måler 145 m fra yderside til yderside. Vi kender Trelleborgene på voldenes præcise, geometriske cirkelform og de fire porte, der er rettet mod de fire verdenshjørner. Vores udgravninger viser, at borgen vest for Køge har haft en cirkulær vold af præcis samme størrelse som vikingeborgen Fyrkats. Den har haft svært tømmer langs fronten, og vi har indtil nu undersøgt to porte, der lå helt efter trelleborgenes plan. Det er et eventyrligt fund.” Se illustration 1.

Søren Sindbæk har i flere år været på jagt efter vikingeborge: ”Fundet har været et detektivarbejde. Vi har haft mistanke om, at der ’manglede’ en borg i Østsjælland. Vallø Borgring ligger helt rigtigt i landskabet; på et sted hvor de gamle hovedveje mødtes og nåede ud til Køge ådal, der i vikingetiden var en sejlbar fjord og én af Sjællands bedste naturhavne. Derfra har vi arbejdet os frem skridt for skridt.”  Se illustration 2.

Sammen tilkaldte de Helen Goodchild, ekspert i arkæologisk geofysik fra University of York i England. Søren Sindbæk forklarer: ”Ved at måle små forstyrrelser i jordens magnetisme kan man kortlægge gamle nedgravninger eller volde uden at ødelægge noget. På den måde fik vi i løbet af få dage et forbavsende detaljeret ’skyggebillede’ af borgen. Derefter vidste vi præcist, hvor vi skulle tage fat med udgravninger for at få mest muligt at vide om den gådefulde borg.” Se illustration 3.

Nanna Holm understreger, at borgen var et reelt militæranlæg, og der har måske været kamp om borgen. ”Vi kan se at portene er brændt ned, og i nordporten har vi fundet massive, forkullede egestolper.” At borgen er fra vikingetiden er hun heller ikke i tvivl om. ”Borge, der er opbygget som denne, kender vi kun fra vikingetiden, og det brændte træ i portene gør det muligt at efterprøve træets alder med kulstof-14 datering og årringsdatering. Vi har sendt prøver til analyse, og vil få et resultat i løbet af nogle uger. Dateringen bliver helt afgørende. Hvis vi kan finde ud af, præcist hvornår borgen blev bygget, kan vi måske forstå de historiske begivenheder, den må være knyttet til.”

Vikingernes ringborge er måske Danmarks mest berømte fortidsminder. De tiltrækker turister fra hele verden, og de har flere gange omskrevet Danmarkshistorien. For Vallø Stift har det været en overraskelse, at der findes et stort fortidsminde på godsets jord. Direktør Søren Boas bakker op om undersøgelsen. ”Der er tale om et enestående monument, som vil blive til stor kulturel værdi for Danmark. Det er vi rigtig glade for at kunne støtte.” Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark som også omfatter Danmarks Borgcenter, håber på, at der kan skaffes midler til et stort forsknings- og formidlingsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet.

Fundet kan vise sig at blive en vigtig brik i forståelsen af Danmarkshistorien, sige Nanna Holm. ”Vi er nu meget spændt på at få bekræftet om borgen er fra Harald Blåtands tid, eller måske en tidligere konges værk. En militærbefæstning fra vikingetiden kan belyse, hvorledes Sjællands tilknytning var til det ældste Danmark og Jellingedynastiet, og samtidig give ny viden til forståelsen af den tid, da Danmark blev Danmark.”

Indtil nu er kun små dele af borgen blevet udgravet. Listen over uløste spørgsmål er stadig lang, siger Søren Sindbæk. ”Det her er virkeligt spændende. Et fund som dette gør man ikke mange gange i sit liv. Udgravningen har bekræftet langt mere, end vi turde håbe, men vi ved langtfra alt endnu. Det næste store spørgsmål er, om der har stået store bygninger inde i borgen, som på de kendte trelleborge. Samtidig rejser det jo spørgsmål, om der ligger flere hidtil ukendte ringborge gemt. Udforskningen af den nye ringborg bliver en fantastisk opdagelsesrejse.”

Kontakt:
Danmarks Borgcenter
Museumsinspektør, arkæolog Nanna Holm
+45 3119 0648, nh@museerne.dk

Aarhus Universitet
Professor, arkæolog Søren Sindbæk
+ 45 2280 6539, farksms@cas.au.dk

Vallø Stift
Direktør Søren Boas
+ 45 5626 0503, sb@valloe-stift.dk

borgring_JPG
Relief-Valloe-2-511-x-328 (1)
Geofysisk20måling20uden20farvet20ring202047520x20295 (1)
Geofysisk20måling20med20farvet20ring202047520x20295