Skip to content

Vallø Stift

Menu

Den oprindelige ordning fra 1737 med indskrivning af adelige frøkener i Vallø Stift stoppede i 1976, men blev ved en bestyrelsesbeslutning i 2003 genoptaget i en modificeret version.

En indskrivning vil markere en opbakning bag Vallø Stifts gode formål, og samtidig knytte de indskrevne til Stiftet. Det er Stiftets hensigt at lade denne tilknytning udmønte sig på forskellig måde, herunder ved invitationer til besøg og andre arrangementer med passende mellemrum.

Ugifte kvinder tilhørende dansk adel kan uanset alder indskrives i Vallø Stift.

Kvinder, der er eller har været gift, eller kvinder, der har født børn uden at være gift eller som har adopteret børn, kan ikke indskrives.

Ved det fyldte 18. år tildeles de indskrevne Valløbåndet med Vallø-tegnet. Bånd og tegn forbliver Vallø Stifts ejendom.

Indskrevne kvinder, der har modtaget Vallø-båndet og Vallø-tegnet, benævnes stiftsdamer.

Bånd og tegn kan bæres ved særlige, festlige lejligheder eller officielle begivenheder.

Bånd og tegn skal leveres tilbage til Vallø Stift umiddelbart efter giftermål, ved stiftsdamers fødsel af børn uden at være gift eller ved disses adoption af børn samt af boet efter en stiftsdame.

Ønsker man at foretage indskrivning eller blot få mere at vide om indskrivning i Vallø Stift, skriv da venligst til Vallø Stift, Slotsgade 3, Vallø, 4600 Køge eller send en mail til administration@valloe-stift.dk