Skip to content

Vallø Stift

Menu

Ledige lejemål – tryk på billede for mere information

Ingen ledige lejemål

ingen ledige

Information om Erhvervsudlejning

Her er mulighed for at henlægge din virksomheds kontor-, produktions- eller lagerfaciliteter til naturskønne omgivelse.

På trods af den skønne beliggenhed er lejemålene placeret midt
i et spændende erhvervsudviklingsområde.

Køge er et trafikknudepunkt. Der er motorvejsforbindelser
(E45 og E20) mod både nord, syd og vest. Køreafstand til København er kun 45 km.

Mod øst ligger Køge Havn, der inden for en overskuelig
tidsperiode står overfor et større udviklingsprojekt.

Vallø Stift har i dette område et bredt udbud af
erhvervslejemål.

Der er mulighed for at leje lagerbygninger i forskellige stør-
relser. Størrelsen spænder fra 100 m 2 til 1000 m 2.
Vallø Stift råder over både varme og kolde lagerbygninger.

Stiftet råder over en række større huse, der er velegnede til liberalt erhverv, samt en kombination af bolig og liberalt erhverv.

Boligerne er varierende i størrelsen og udseende.

Flere af bygninger er flotte gamle hovedbygninger, der fremstår som det perfekte firmadomicil.

Yderligere kan Vallø Stift tilbyde produktionslokaler, der kan opfylde forskellige behov.

Hvis du er interesseret i at leje et erhvervsejemål, kan du tilmelde dig Stiftets emailservice om ledige erhvervsejemål:

erhverv2-1
erhverv1-1