Skip to content

Vallø Stift

Menu

Landbrug,,ca. 1.300 ha

Vallø Slotsæg
Vallø Lam
Planteavl og maskinstation (DLM A/S).

Skovbrug,,ca. 2.900 ha

Brænde
Legepladstræ
Sav-værkstræ
Juletræer (alm. & torvetræer)
Pyntegrønt.

Campingplads 435 pladser

Hytter (25), turist- og sæson-pladser.

Udlejningsvirksomhed

Boliger (130).
Erhvervslokaler.
Udlejning jagt/fiskeri/ridning.
Udlejning af grunde til sommerhuse & kiosker.

Andre aktiviteter

Firma-arrangementer
Tema-dage
Teambuilding
Kurser
Events
Foto/film/tvoptagelse.

Stiftsdamer

Indskrevne ugifte frøkener

Vallø Slot

Slot med tilhørende anlæg og voldgrave

Vallø Slotspark

15 ha park åben for offentligheden

Kirkegård

Vallø Stifts private kirkegård

Vallø Dyrehave

Skov i forlængelse af parken, tidl. dyrehave

Pensionistboliger

14 lejligheder til pensionerede medarbejdere

Almennyttig & almen-velgørende virksomhed Uddeling i henhold til gældende fundats.
virksomheden2
virksomheden1