Skip to content

Vallø Stift

Menu

Ridekort for 2024

Vallø Stiftskontor sælger ridekort, der giver mulighed for at ride på mange udvalgte stier i Stiftets smukke skove.

Der er indlagt ridespor på i alt 39 km.

Ridekortet, der er strengt personligt, skal bæres synligt på rytteren.

Vallø Stiftskontor kan kontaktes på tlf. 56 26 05 00 eller på e-mail persondata@valloe-stift.dk, hvis der er spørgsmål.

Når stiftet har modtaget skema, penge og et vellignende pasfoto, vil ridekortet normalt blive fremsendt indenfor 5 hverdage.

Kort over ridespor vil blive udsendt sammen med det betalte ridekort.

Ved udløb af gyldighedsperioden skal ridekortet returneres til Vallø Stiftskontor.

Hent skema HER!

ride2
ride1

Gæstekort

Gæstekort for 2024

Vallø Stift har 1. januar 2005 indført gæstekortordning, hvor helårs- og halvårsryttere har mulighed for at tage en gæst med i skoven.

Gæstekortet giver helårs- og halvårskortrytteren tilladelse til at medtage 1 gæst, 6 gange i gyldighedsperioden (pr. kort).

Betaling og udstedelse af gæstekort skal være sket før ridning i skoven er muligt.

Gæsten skal bære gæstetegnet synligt og skal altid være ifølge med helårs- eller halvårskortrytteren.

Gæstekortsordning kræver, at alle gæsteture indrapporteres før turen starter  til skovfogeden.

Indrapporteringen sker ved at sende en sms til skovfoged Steffen Uldal på tlf. 40 72 04 68 eller på e-mail lellingeskovpart@mail.dk. med navn, ridekortsnr. og dato.

Adgang og ridning sker på eget ansvar og egen risiko.

Gæstekortet returneres umiddelbart efter den 6. tur er gennemført.

Såfremt de 6 ture ikke er afholdt ved gyldighedsperioden udløb den 31. december 2024, bortfalder de ubenyttede ture og kortet returneres til Vallø Stiftskontor.

ride4
ride3

Priser

Priser for 2024

Helårskort – gyldig fra 1. januar til 31. december
Personer over 14 år 2.000,00 Kr.
Personer under 14 år 1.000,00 Kr.
 
Halvårskort – gyldig fra 1. januar til 30. juni eller fra 1. juli til 31. december
Personer over 14 år 1.400,00 Kr.
Personer under 14 år     700,00 kr.
 
Månedskort – gyldig én kalendermåned
Kortet kan kun tegnes én gang pr. kalenderår
1 person    500,00 kr.
 
Gæstekort – gyldig fra 1. januar til 31. december
Personer med helårskort eller halvårskort, kan købe gæstekort    500,00 kr.
   
Dagskort – udstedes ikke
 
1. april til 31. december
Personer over 14 år 1.800,00 kr.
Personer under 14 år    900,00 kr.
   
1. juni til 31. december
Personer over 14 år 1.600,00 kr.
Personer under 14 år    800,00 kr.
   
1. september til 31. december
Personer over 14 år 1.200,00 kr.
Personer under 14 år    600,00 kr.

 

Ved samlet indsendelse af skema/billede og én samlet betaling kan man få mængderabat:
For 5-9 ridekort giver vi 5 % rabat på prisen.
For 10 eller derover giver vi 10 % rabat på prisen.

Trækning – med heste med mindreårige ryttere:
Det er tilladt en gående person med gyldigt ridekort at trække én hest med en mindreårig rytter (< 12 år), der ikke har ridekort, så længe der er tale om helt private relationer. Der gives ikke tilladelse til arrangementsafholdelse, hvor personer trækker rundt med diverse ryttere som led i et mere eller mindre kommercielt arrangement.

Ridekort reglement

Reglement for ridning i Vallø Stifts Skove, gældende pr. 1. januar 2024

Al ridning og trækning med heste i Vallø Stifts Skove kræver gyldigt ridekort. Ridekortet købes ved at kontakte skovfoged Steffen Uldal (tlf. 40 72 04 68), eller ved at kontakte Nina Birkedal på Vallø Stiftskontor (tlf. 56 26 05 00).

Adgang og ridning sker på eget ansvar og egen risiko.

Med gyldigt ridekort er ridning – med én hest ad gangen – tilladt i Vallø Stifts skove i henhold til det til enhver tid gældende reglement.

Ridekortet, der er strengt personligt, skal bæres synligt på rytteren. De til ridekortet hørende ridetegns-nummer-skilte (2 stk.) skal være monteret på hestens hovedtøj (et skilt på hver side).

Der må kun rides i det på ridekortet angivne område, og efter nedenstående retningslinier:

 • På bilfaste, stenlagte veje, hvor der ikke er opsat skilte med ”Ridning forbudt”. I skridtgang og i let trav.
 • På afmærkede ridespor (markeret med gult U) må der rides i alle gangarter, med mindre andet er anført i reglementet eller via skiltning i skoven.
 • I midter- og siderabatten (som vist på nedenstående skitse). Der må ikke rides ”i hjulsporene”.
 • Fra kl. 06.00 til solnedgang.
 • Adgang til skoven må kun ske via indkørslerne fra offentlig vej, hvor der er opsat skilte med ”Ridning tilladt med gyldigt ridekort”.

Der skal udvises størst mulig hensyn til andre brugere af skoven. Hvor rytteren møder anden færdsel, skal rytteren vige til højre. Passage skal ske i skridtgang.

Der er blevet anlagt ridespor i Vallø Stifts Skove. I alt 39 km.

Kort over ridespor vil blive udsendt sammen med det betalte ridekort.

Det er ikke tilladt at:

 • Ride udenfor de nævnte vejarealer og afmærkede ridespor.
 • Ride i perioden 16. til 22. maj – skoven er lukket for ridning.
 • I perioden 23. maj til 16. juli må ridning kun ske mellem kl. 07.00 og kl. 19.30.
 • Ride i galop eller tilsvarende gangarter på bilfaste veje.
 • Ride ind, hvor der ikke er skiltet med ”Ridning tilladt med gyldigt ridekort”.
 • Ride i Skovhusvænge. Der er på forsøgsbasis etableret mulighed for gennemridning fra Ll. Salby – Oldestræde til Møllevejen – Lellinge. Her må kun rides i skridt og let trav.
 • Ride i Purlunden og Vallø Slotspark & Dyrehave. Der er på forsøgsbasis etableret et ridespor igennem Purlunden. Her må kun rides i skridt og let trav, og kun på det afmærkede spor langs østsiden af vejen, og altså ikke på selve den bilfaste vej.

Vallø Stift forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdselsretten i tilfælde af f. eks. intensivt skovningsarbejde eller jagt. I begge tilfælde vil der være opsat skilte om, at skoven er lukket den pågældende dag. Skiltningen skal respekteres.

Overtrædelse af reglementet vil medføre inddragelse af ridekort samt bortvisning. Dette vil ske uden godtgørelse af ridekortafgiften for den resterende del af ridekortets gyldighedsperiode. Vallø Stift forbeholder sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler.

Vallø Stift har en gæstekortordning, hvor helårskortryttere har mulighed for at tage gæster med i skoven. Gæsten skal bære gæstetegnet synligt og skal altid være ifølge med helårskortrytteren. Gæstekortordningen er indført på forsøgsbasis, og det kræves, at alle gæsteture indrapporteres på sms – før turen starter – til skovfoged Steffen Uldal på tlf. 40720468.

Ved udløb af gyldighedsperioden skal kort og nummerskilte returneres til skovfogeden eller stiftskontoret, såfremt der ikke tegnes nyt ridekort.

Skovfoged Steffen Uldal
Markledet 81, Lellinge
4600 Køge
40 72 04 68

ride4
ride3
Kort-3

Gæstekortreglement

Gæstekortsreglement for ridning i Vallø Stifts Skove, gældende 1/1 2024

Vallø Stift har 1. januar 2005 indført gæstekortordning, hvor helårs- og halvårskortryttere har mulighed for at tage én gæst med i skoven ad gangen.

Gæstekortet giver helårs- og halvårskortrytteren tilladelse til at medtage 1. gæst, 6 gange pr. kort, indenfor gyldighedsperioden 1. januar til 31. december.

Betaling og udstedelse af gæstekort skal være sket inden ridning i skoven er tilladt.

Gæsten skal bære gæstetegnet synligt og skal altid være ifølge med helårs- eller halvårskortrytteren.

Gæstekortordningen er indført på forsøgsbasis, og det kræves, at alle gæsteture indrapporteres
– før turen starter – til skovfoged Steffen Uldal.

Indrapporteringen sker ved at sende en sms til telefonnumre 40 72 04 68 indeholdende information om:

 • Navn
 • Ridekortnummer
 • Dato
 • Tidspunkt

Med gyldigt gæstekort er ridning – med én hest ad gangen – tilladt i Vallø Stifts skove i henhold til det til enhver tid gældende reglement.

Overtrædelse af reglementet vil medføre inddragelse af ridekort, gæstekort samt bortvisning. Dette vil ske uden godtgørelse af ridekortafgiften for den resterende del af ridekortets gyldighedsperiode. Vallø Stift forbeholder sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler.

Adgang og ridning sker på eget ansvar og egen risiko.

Gæstekortet returneres umiddelbart efter den 6 tur er gennemført. Såfremt de 6 ture ikke er afholdt ved gyldighedsperioden udløb 31. december 2024, returneres gæstekortet til Vallø Stiftskontor.