Skip to content

Vallø Stift

Menu

ledige arealer – tryk på billede for mere information

Ingen ledige jagtarealer

Ingen ledige jagtarealer

Information om jagt og fiskeri

Jagt

Vallø Stift udlejer arealer til jagt.

De enkelte arealer varierer i størrelse og sammensætning – fra ganske små enkeltområder til større kombinerede arealer med såvel skov som landbrug.

Såfremt De kunne være interesseret i at blive orienteret om ledige jagtarealer under Vallø Stift, så bedes De tilmelde Dem Stiftets nyhedbrev om ledige arealer.

Fiskeri

Vallø Stift udlejer åer og søer til fiskeri.

Vallø Stift har 3 åer/vandløb og et antal søer, hvor fiskeretten udlejes.

Såfremt De kunne være interesseret i at blive orienteret om ledige fiskevande under Vallø Stift, så bedes De tilmelde Dem Stiftets nyhedbrev om ledige vande.

Hvis du er interesseret i at leje jagt eller fiskeri, kan du tilmelde dig Stiftets emailservice om ledige jagtarealer og fiskevande:

jagt2
ride3