Skip to content

Vallø Stift

Menu

Vallø Prisen 2017

Prismodtager:  Hæren

Vallø har i snart 300 år været et kvindehus med det formål at give kvinder muligheder, de ellers ikke umiddelbart ville have. Et selvstændigt liv med værdighed og udfoldelse af egne ønsker og talenter.
Samfundssind er ligeledes en af de værdier, som vi arbejder med på Vallø.

I vort arbejde på Vallø fokuserer vi på kvinder og kvinders forhold, men vi bidrager herudover meget gerne til udvikling af det samfund, som vi er en del af og fælles om.

Derfor finder Vallø det umådelig relevant at støtte Hærens indsats for diversitet, inklusion og rummelighed, der også fremmer forholdene for kvinder i Hæren.

Det tjener hæren til stor respekt, at den, som den store, traditionsbundne, og helt overvejende mandsdominerede organisation, faktisk gør sig klart at ville gøre brug af den samlede talentmasse.  Hæren har set de talenter og kvaliteter, der kan bringes ind ved at rekruttere bredere og i hele samfundet.  Det vidner om visionær ledelse, der også tager beslutning om de ikke så nemme problemstillinger.

Det vil forventeligt også kræve en stor intern indsats at gå denne nye vej og få alle med på, at det er rigtigt og en vinding for hæren generelt, men også for de mange mandlige kolleger.  I arbejdet op til overrækkelsen har det været dejligt at høre historierne om mandlige soldaters positive oplevelser ved at få kvindelige kolleger. Ligesådan er det glædeligt at høre om positiv og respektfuld modtagelse af kvindelige kolleger i et af hærens mest traditionsrige regimenter.  Det tegner til, at indsatsen kan lykkes, selv om missionen er stor.

Til lykke med Prisen.

© Fotograf Jóna Astrid Lautrup Lambastein, Flyvevåbnets Fototjeneste

© Fotograf Jóna Astrid Lautrup Lambastein, Flyvevåbnets Fototjeneste